Sesli Chat Merkezi Nedir

Sesli Chat Merkezi Nedir

Dünya özelinden yola çıkarak, dünya kentlerinde sosyal ağlar, siyasal ve kültürel süreçleri anlamayı amaç edinmiş herkesin ilgisini bir arada oluşturmayı hedeflemektedir. Sesli Chat Merkezi, bu temel görevi yerine getirmek üzere, bu konuda sürdürülen çalışmaları, konferans, seminer ve yaz okulları düzenlemek, araştırma projelerine kaynak yaratmak, araştırma raporlarını yayınlamak ve ziyaretçi araştırmacılara multi-medya kaynak arşivi sağlamak yoluyla desteklemektedir. Aynı zamanda, İstanbul ve karşılaştırmalı kent çalışmaları odaklı ulusal ve uluslararası akademik diyaloğu pekiştirerek, akademisyenler ve kurumlar arası bir köprü işlevi görmeyi de hedeflemektedir. Sesli Chat bu süreç içerisinde baya bir topluluğu elde edip, tüm hızla hedefine ilerlemektedir.

  • Sesli Chat Merkezi Nedir

Yazan: Ruyapanel Kategorisi: Sesli Sohbet Tarihi: 14.08.2012

YORUMLAR